PRISER

Priserne på denne side er vejl. sjællandspriser & baserer sig på mindre arrangementer, op til omkring 100 gæster. Ved større arrangementer, kontakt venligst Anders Wedel for et uforpligtende tilbud.

3 TIMERS DANSEMUSIK

 DUO kr. 8.500,-

   TRIO  kr. 11.500,-

KVARTET kr. 14.500,-


Eventuelt DINNERMUSIK aftales individuelt.

LOLLAND / FALSTER / MØN

Sjællandspriser + kr. 1.500,-

EKSTRA TID
Ud over den aftalte spilletid, kan der arrangeres overtimer på dagen.

RESTEN AF DANMARK

Sjællandspriser + 1.500,- + kørsel, bro og evt. overnatning.

INFO


Priserne på denne side er vejledende. Kontakt venligst Anders Wedel for et uforpligtende tilbud.